Europe Union

European Union

Grant na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

 

Firma DAC.digital SA otrzymała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację specjalistycznych usług doradczych w ramach projektu grantowego „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych”.

W ramach grantu, którego realizację nadzoruje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, uzyskaliśmy doradztwo w zakresie przygotowania umów, regulacji i procedur wewnętrznych.

1. Wartość projektu wyniosła 36 500,00 zł, a dofinansowanie UE 18 250,00 zł.

2. Wartość projektu wyniosła 29 260,00 zł, a dofinansowanie UE 17 556,00 zł.

 

DAC SPÓŁKA AKCYJNA realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

„Wzrost konkurencyjności DAC SA w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia mobilnego urządzenia IoT”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez wnioskodawcę̨, w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, nowego projektu wzorniczego i w konsekwencji znacząco udoskonalonego produktu: mobilnego urządzenia IoT monitorującego w czasie rzeczywistym parametry przewożonych towarów oraz stan samych pojazdów wraz z oprogramowaniem wspierającym, montowanego w pojazdach transportowych.
Wnioskodawca poniósł koszty usług polegających na: przeprowadzeniu wstępnego audytu (diagnozy). Zaplanował zakup usług doradczych polegających na stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego (w tym opracowania założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych) i usług doradczych polegających na opracowaniu projektu, prototypu oraz przeprowadzeniu testów znacząco ulepszonego produktu. W ramach projektu zostaną również poniesione wydatki inwestycyjne objęte regionalną pomocą inwestycyjną. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP.

Całkowita wartość projektu: 841 320,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 484 200,00 PLN

Szukasz odpowiedniego urządzenia IoT?

Skontaktuj się z nami!

Realizacja projektu pozwoliła na opracowanie nowej, ulepszonej wersji wielofunkcyjnego urządzenia IoT DAC Box

Czym nasz produkt wyróżnia się na rynku?

Zmniejszone rozmiary urządzenia przy jednoczesnym rozszerzeniu funkcjonalności. Obudowa, która pomieści płytkę PCB wraz z miejscem na nowe czujniki, uwzględnia parametry techniczne odnośnie pracy w trudnych warunkach środowiskowych, spełnia warunki estetyczne.

Płytka pozwala na łatwe rozszerzanie funkcjonalności o kolejne sensory. Oprócz: odbiornika GPS, modułu GSM, czujnika temperatury zaimplementowanie np. czujnika wibracji, akcelerometru,czujnik pyłu (pomiar wartości: benzen, alkohol, dym), czujnik CO2 (pomiar dwutlenku węgla).

Szczelna obudowa (odejście od zalewania żywicą elektroniki, uzyskanie możliwości łatwiejszego serwisowania produktu, uzyskanie miejsca na nowe podzespoły).

Modułowość w celu dopasowania oferty pod wymagania konkretnego klienta i łatwości dokładania / odejmowania poszczególnych podzespołów.

System zasilania (wsparcie dla napięcia 12-230VDC/VAC; wytworzenie elektroniki uniwersalnego przetwornika/ konwertera napięć).

Komunikacja bezprzewodowa (możliwość komunikacji z innymi urządzeniami).

Wysokie bezpieczeństwo użytkowania. DAC Box służy do bezpiecznego dostarczania danych i obsługi systemu rejestrów rozproszonych (ang. distributed ledger technology, DLT) opartych o technologię blockchain.

Zastosowanie komunikacji w całości zaszyfrowanej asymetrycznie kryptograficznie, przechowywanie kluczy prywatnych w sposób odporny na próby podglądu i modyfikacji, podpisywanie cyfrowe przesyłanych wiadomości w celu weryfikacji tożsamości ich źródła.

Nasze urządzenie obsługuje standardy smart oracle i smart contracts!

Jesteś zainteresowany wdrożeniem pilotażowym?

Skontaktuj się z nami!